хамтдаа уншаарай

Аав ээжийгээ уншихад зургийг нэрлэн хамтдаа уншаарай.