Баримтжуулалт ба сурталчилгаа

Багш нар хүүхдүүдийнхээ хийж гүйцэтгэсэн үйлийн үр дүнг хэрхэн баримтжуулах, мөн ангид явагдаж байгаа үйл ажиллагаагаа эцэг эх болон бусад хүмүүст сурталчлахтай холбогдох зарим санааг энд харууллаа.

Эх сурвалж: myclassroomtransformation.blogspot.co.uk, “Анги дахь үйл ажиллагаа”

 

Эх сурвалж:  flickr.com, “Эцэг эхчүүдэд”

 

Эх сурвалж:  media-cache-ak0.pinimg.com  "Баримтжуулалт"

 

Эх сурвалж: media-cache-ak0.pinimg.com  "Суралцах үйл явц”

 

Эх сурвалж: https://www.pinterest.com/pin/320248223473439999/, "Preschool"

 

Эх сурвалж:  https://www.pinterest.com/pin/556124253961890820/,“Рижжио”

 

Эх сурвалж:  https://www.pinterest.com/pin/517491813419612080/,“Рижжио баримтжуулалт”

 

Эх сурвалж: https://www.pinterest.com/pin/169307267214363945/, “Миний санаа”

 

Эх сурвалж: facebook.com, “Баримтжуулалт”

 

Эх сурвалж: images.google.ca, “Зурган самбарын санаа”

 

Эх сурвалж: latelier.org, “Сурган хүмүүжүүлэх баримтжуулалт”

 

Эх сурвалж: https://www.pinterest.com/pin/325736985529901600/,“Нийгэмшихүй”

 

Эх сурвалж: https://www.pinterest.com/pin/371617406731095498/, “Гадаа талбайд”
 

 

Эх сурвалж:https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/8f/58/31/8f5831e6eb2598b5cca2c097446b8131.jpg

 

Эх сурвалж: reggioinspired.ning.com, 2-3 насныхан, “Урлаг”

 

Эх сурвалж: reggioinspired.ning.com, “Ангийн орчин”

 

Эх сурвалж: myclassroomtransformation.blogspot.co.uk

 

Эх сурвалж: facebook.com,  “Хүүхэд-гэр бүл”

 

Эх сурвалж: learningandteachingwithpreschool.com,  “Ангийн хамт олон”

 

Эх сурвалж: instagram.com,  “Уран бүтээлчид”

 

Эх сурвалж:  schule-am-lindenberg.de,“Дүрслэх урлагийн жишээ”

 

П.Жаргал