Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сайн үйл ажиллагаа- зөвлөмж

Цэцэрлэгийн багш нарын хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа бүрийн үр өгөөжийг сайжруулах, бие биеэс суралцах, СӨБ-ын салбарт ажиллаж буй нийт хүмүүс хамтдаа суралцах, хөгжих боломжийг олгосон “Сайн үйл ажиллагаа”-ны зөвлөгөөн шат дараалан (баг, цэцэрлэг, бүс, аймаг, дүүрэг, нийслэл, үндэсний хэмжээнд) явагдаж эхлээд байна. Энэхүү үйл ажиллагааг хэрхэн зохион байгуулах зөвлөмжтэй танилцана уу.