Цэцэрлэгт тогтмол явагддаг үйл ажиллагааны төлөвлөлт

Олон багш цэцэрлэгт бичиг цаасны ажил их байна гэж гомдоллодог. Иймд багшийн хөтлөх бичиг цаасыг ажлын чанарыг нь бууруулахгүйгээр хэрхэн багасгах вэ? Манай зарим цэцэрлэг энэ талаар эрэл хайгуул хийж, зарим туршлага хуримтлуулсаар байна. Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 32 дугаар цэцэрлэгийн нэгэн туршлагатай танилцана уу.

Бид цэцэрлэгт өдөр тутам давтагдан явагддаг үйл ажиллагаануудын төлөвлөлтийг цэцэрлэгийн хэмжээнд нэгтгэн төлөвлөж, хэрэгжүүлж байна. Энэ нь өдөр тутмын үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулах, тооцох, багш нарын бичиг цаасны ажлыг багасгах ач холбогдолтой.  

Манай багш нар өдөр тутам давтагдан явагддаг үйл ажиллагаануудын явцад хүүхэд бүр ямар мэдлэг, чадвар, дадал хэвшил эзэмшихийг дараах хүснэгтэд үзүүлснээр бүтэн жилээр төлөвлөн ажиллаж ирсэн.

 

 

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 32 дугаар цэцэрлэгийн арга зүйч Б.Даваасамбуу,                                 багш  Л.Нэмэхжаргал, С.Сугарцэцэг