“ХОС ЭМЭЭЛ”

Хувилбар – 1: Хоёроор сүлжих

Хоёр салаа утсаа гартаа барина.                                                      Баруун гарыг зүүн гар дээгүүр 

                                                                                                                   давуулж сүлжинэ.

Зүүн гарыг баруун гар доогуур давуулж сүлжинэ.                         Хоёроор сүлжсэн нь

 

Хувилбар -2: Гурваар сүлжих

Утсаа 3 салаалж барина.                                                  Голын утсан дээгүүр эхлээд баруун

                                                                                      гарт байгаа утсыг давуулж сүлжинэ.

Дараа нь зүүн гарт байгаа утсыг

голын утсан дээгүүр давуулж сүлжинэ.                                   Гурваар сүлжсэн нь

 

Баянхонгор аймгийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн багш О.Цэвэлмаа