Тоогоор нь дараалуулъя

1.Юу хэрэгтэй вэ?

1-5 хүртэлх тоо дүрсийн хамт

1 поднос

1 дэвсгэр

2.Юу хийх вэ?

Хүүхэд дүрсүүдийг тоогоор нь дараалуулан тавина. Тоо болон дүрсийг нэрлэнэ.

3.Юу хийж сурах вэ?

1-5 хүртэл тоолж сурна.

Олон, цөөнийг харьцуулна.

  IMAG0508

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн багш Д.Солонго