Сургалтын Орчин

Ангиа яаж тохижуулах вэ?

Бага насныханд аюулгүй байдал, бас адал явдалтай, сонирхолтой орчин хэрэгтэй. Тэдэнд тусгай хэрэгцээ, сурах арга барил байдаг. Үүнийг эхнээс нь анхаарч үзэх шаардлагатай бөгөөд хүрээлэн буй орчин нь тэдэнд тус,  заримдаа бас саад болдог.

Чулуун дээр зурж урлах

Хүүхдүүдтэй чулуун дээр зурж урлан тоглож наадах, зарим үед сургалтын хэрэглэгдэхүүн, чимэглэл болгон ашиглах зарим санааг зургаар харууллаа. Чулуу нь өөгүй мөлгөр байвал тохиромжтой. Зориулалтын будаг ашиглахад анхаарна.

Бид сургалтын орчноо хүүхдүүдтэйгээ хамтран бүрдүүлдэг

Манайх Увс аймгийн 5 дугаар цэцэрлэг. 2015 оны 1 дүгээр  сараас “Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөл-  бөр”-ийг туршин хэрэгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг эхэлсэнтэй холбогдож, сургалтын төвүүдээ өөрчлөх шаардлагатай болсон.

Хүүхэлдэйн театрын дэлгэц

Хүүхэлдэйн урлаг нь хүүхдийг хөгжөөж баясгах, аятай дөт замаар тэдний хэл яриа, сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх, хамтаараа гүйцэтгэх үйлд суралцахад ихээхэн тустай. Багш нартаа  гарын доорх материал ашиглан хүүхэлдэйн театрын дэлгэц, зарим хэрэглэгдэхүүн хийх аргыг танилцуулж байна