“Хүнээр хүн хийх” амаргүй. Энд хүн бүртэй холбоотой, бага насныхны төлөвшилд хүчтэй нөлөөлдөг “Үлгэр дуурайлал” хэмээх ухагдахууныг онцоллоо.

Сэдвийн санаа

Манай ангийн хүүхдүүд Динозаврын “Хас” паркад зугаалгаар явж байхдаа үлэг гүрвэлийн тухай сонирхон бие биедээ асуулт тавин ярилцаж байсан.

Хүүхэд бүрт хүртээмжтэй, сонирхолтой сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэн оновчтой, олон хувилбараар ашиглах нь тэд аливаа зүйлийн мөн чанар, учир шалтгаан, уялдаа холбоог таньж мэдэх болон шинэ зүйлийг сэдэж хийх, зохион бүтээх сэдэл, тэмүүлэлтэй болоход тустай.

 

Хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийг хангах зорилго бүхий Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцад манай хамт олонд тохиолдож байсан олон бэрхшээлийн нэг бол “Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх цэцэрлэгийн үзэл баримтлал”-аа боловсруулах чиг шугамаа олох байлаа.

Тухайн байгууллагын ноён нуруу, үйл ажиллагааны онцлог нь хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх үзэл баримтлал (pedagogical concept)-аа хэрхэн зөв боловсруулж, хэрэгжүүлж байгаагаас шалтгаална.

СӨНХ-ийн хөгжлийн үзүүлэлтийг тогтоосон нь

Цэцэг

Баянхонгор аймгийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн багш Ю.Баянжаргал, Дунд бүлэг Зорилго: o Цэцгийн бүтэц, хэсгүүдийг заана,нэрлэнэ. (иш, навч, дэлбээ) o Цэцгийн хэсгүүдийг (дэлбээ, навчийг) ишинд тогтоож наана.  

Хөөс

Орхон аймгийн 1 дүгээр цэцэрлэгийн багш Д.Рагчаа, Бэлтгэл бүлэг
 • Зорилго:
 • o Хөөс үүсгэх аргыг мэдэх
 • o Хөөс үүсгэх
 • o Хамтарч тоглох
 •  
 

Хүүхдийг хувцаслая

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүргийн 186 дугаар цэцэрлэгийн багш Ч.Өлзийцэцэг (Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд)
 • Зорилго:
 • o Зураасны дагуу хайчлах
 • o Хувцсыг хүүхдийн дүрсний зохих хэсэгт нь наах, өнгийг зөв нэрлэх
 

Агаар

Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын 4 дүгээр цэцэрлэгийн багш Ц.Пагамдулам, Ахлах бүлэг
 • Зорилго:
 • o Агаар гэж юу болох, хүнд ямар хэрэгтэйг мэдэх
 • o Агаарын бөмбөлгөөр тоглож, хөгжилдөх
 

Цагираг

Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн багш Л.Наранчимэг, Бэлтгэл бүлэг
 • Зорилго:
 • o Сонингийн цаасаар эвхэж, мушгинбэхэлж цагираг хийх
 • o Хийсэн цагирагаа ашиглан тоглох
 

Хуудаснууд