Хүмүүжил сургалт, асаргаа

2 настнуудыг цэцэрлэгт дасгах аргууд

Хүүхдүүдэд маамуу бэлтгэж өгсөн. (Хүүхэд  мөн өөрийнхөө хамгийн дуртай тоглоомыг гэрээсээ авч ирж болно.) ... Мөн унтлагын цагаар уйлагнан гиншиж, ээжийгээ санан үгүйлж байгаа хүүхдэд маамууг нь өгөхөд хажуудаа тавин тэвэрч, тайвшран унтаж байгаа нь ажиглагдаж байлаа.

Хүүхэд бүрээ хэрхэн таньж мэдэж, үнэлэх вэ?

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхийн тулд багшаас хүүхэд бүрийг таньж мэдэх өөрөөр хэлбэл, хүүхэд бүрийг оношлох чадамжтай байхыг шаардаж байна. Сургуулийн өмнөх насны хүүхэд бүрийн онцлогийг таньж мэдэх, хөгжлийн ахицыг нь үнэлэхтэй холбогдох суурь ойлголтыг авч үзье.

Хүүхэд хүлээж авах цагаа өөрчилсөн нь

Өглөө цэцэрлэгүүд хүүхэд хүлээж авахдаа тодорхой цаг заагаад түүнээс хоцорвол эцэг эх, хүүхдүүд хаалганы гадны уур бухимдалтай  хоцордог тохиолдол түгээмэл байдаг.  Үүнийг Дархан-Уул аймгийн 18 дугаар цэцэрлэгийнхэн хэрхэн зохистойгоор шийдсэн туршлагаа танилцуулж байна.

 

Тоглонгоо суралцах үйлийн сонгодог болон орчин үеийн онол

Хүүхэд сонирхсон, дуртай үйл гүйцэтгэхдээ илүү сайн суралцдаг. Иймд Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцад хүүхдэд тоглох, сонгох, өөрөө турших, хийх өргөн орон зай олгож байгаа билээ. Тоглонгоо суралцах үйлийн сонгодог болон орчин үеийн онол талаар багш нартаа танилцуулъя.

Ээж аав нар аа, цэцэрлэгээр нэг ороод гараарай

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэх үндэс болсон хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа бүрийн чанарыг сайжруулах, үйл ажиллагааг бүтээлчээр хөтлөн явуулахад багш нар, цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч, эрдэмтэн судлаачид хамтран ажиллаж, хамтдаа суралцах

Хуудаснууд