Мэргэжлийн хүмүүс

Хүн бүр хүчин чармайлт гаргасан

Хүүхэд хөгжиж, төлөвших таатай орчин бүрдүүлэхийн тулд манай хамт олон өөр өөрсдийнхөө хувь нэмрийг оруулан бүтээлчээр ажиллаж байна. Цэцэрлэгийнхээ сургалтын орчинг бүрдүүлэхдээ бид дараах зүйлсийг анхаарч ажилласан. Үүнд:
  • Хүүхдийн насны онцлогт тохирсон байх

“Баавгай” сэдвийн боловсруулалт

Багш нар цэцэрлэгийнхээ хөтөлбөрийг хэрхэн боловсруулах нь үр дүнтэй вэ гэсэн эрэл хайгуулд гараад байгаа билээ. Хүүхдийг хөгжүүлэх үйл ажилагааг хэрхэн төлөвлөх, өдөр тутмын үйл ажиллагааны аргачлалыг боловсруулахтай холбогдох нэгэн хувилбарыг танилцуулж байна.

Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх сайн үйл ажиллагаа-Улсын зөвлөгөөн

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сайн үйл ажиллагааны улсын зөвлөгөөн 2016 оны 4 дүгээр сарын 21-22-ны өдрүүдэд нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 122, 147, Баянгол дүүргийн 141, 133, Сонгинохайрхан дүүргийн 104, 107 дугаар цэцэрлэг дээр явагдав.

"СӨБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэхэд юуг анхаарах вэ?

“Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр” батлагдан гарч, 2015-2016 оны хичээлийн жилээс улсын хэмжээний нийт цэцэрлэгт хэрэгжинэ. Үүний бэлтгэл ажлын хүрээнд 2015 оны 8 дугаар сарын 3-6-ны өдрүүдэд аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газар, Боловсролын хэлтсийн СӨБ-ын мэргэжилтнүүдийн сургалт-семинар нийслэлд боллоо.

Хуудаснууд