Мэргэжлийн хүмүүс

Хөгжмийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх

Олдоц ихтэй, төрөл бүрийн материалыг ашиглан хүүхдэд аюулгүй, өнгө үзэмжтэй, хэрэгцээ сонирхолд нь нийцсэн янз бүрийн амьтдын баг, тоглоом, энгийн хөгжмийн зэмсгийг хийж ашигласнаар байгалийн дуу чимээтэй танилцуулах, хэмжээ хэмнэлийг мэдрүүлэх, хүүхдийн хөдөлгөөний эвслийг сайжруулах, сонирхлыг өдөөх, тэднийг баясгах өргөн боломжтой.

Хуруувчин хүүхэлдэй хийх аргууд

Хуруувчин хүүхэлдэйг цэмбэн даавуу ашиглан оёх, картон цаасан дээр зурах, наах, мөн нэхэж хийх зэрэг янз бүрийн аргаар урлан бүтээж болно. Толгойн хэсэг нь тухайн дүрийн онцлогийг голлон илэрхийлнэ.   

“Нөхцөл байдалд тулгуурлан ажиллах” үзэл баримтлал (төгсгөл)

Сургалтын агуулга нь хүүхдийн амьдралын тодорхой үйл явцтай холбоотой байна. Энэ нь багш нар, эцэг эхчүүд хүүхдийн өдөр тутмын амьдрал, онцлог үйл явдалд байнга анализ хийж, түүнээсээ сургалтын агуулгыг ургуулан гаргаж ирнэ гэсэн үг.

"СӨБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэхэд юуг анхаарах вэ?

“Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр” батлагдан гарч, 2015-2016 оны хичээлийн жилээс улсын хэмжээний нийт цэцэрлэгт хэрэгжинэ. Үүний бэлтгэл ажлын хүрээнд 2015 оны 8 дугаар сарын 3-6-ны өдрүүдэд аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газар, Боловсролын хэлтсийн СӨБ-ын мэргэжилтнүүдийн сургалт-семинар нийслэлд боллоо.

Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх сайн үйл ажиллагаа-Улсын зөвлөгөөн

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сайн үйл ажиллагааны улсын зөвлөгөөн 2016 оны 4 дүгээр сарын 21-22-ны өдрүүдэд нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 122, 147, Баянгол дүүргийн 141, 133, Сонгинохайрхан дүүргийн 104, 107 дугаар цэцэрлэг дээр явагдав.

Хуудаснууд