Мэргэжлийн хүмүүс

Хүн бүр хүчин чармайлт гаргасан

Хүүхэд хөгжиж, төлөвших таатай орчин бүрдүүлэхийн тулд манай хамт олон өөр өөрсдийнхөө хувь нэмрийг оруулан бүтээлчээр ажиллаж байна. Цэцэрлэгийнхээ сургалтын орчинг бүрдүүлэхдээ бид дараах зүйлсийг анхаарч ажилласан. Үүнд:
  • Хүүхдийн насны онцлогт тохирсон байх

“Дөрвөн бэрх”-танграмм

Баянхонгор аймгийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн багш нар монгол ардын наадгайн нэгэн төрөл болох танграммаар төрөл бүрийн амьтан, эд зүйл бүтээх, мөн шүлэг хэлэх, үлгэр ярихдаа үйл явлыг танграммаар илэрхийлэх арга зүйг боловсруулан  ашиглаж байна.

“Нөхцөл байдалд тулгуурлан ажиллах” үзэл баримтлал (төгсгөл)

Сургалтын агуулга нь хүүхдийн амьдралын тодорхой үйл явцтай холбоотой байна. Энэ нь багш нар, эцэг эхчүүд хүүхдийн өдөр тутмын амьдрал, онцлог үйл явдалд байнга анализ хийж, түүнээсээ сургалтын агуулгыг ургуулан гаргаж ирнэ гэсэн үг.

Хөгжмийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх

Олдоц ихтэй, төрөл бүрийн материалыг ашиглан хүүхдэд аюулгүй, өнгө үзэмжтэй, хэрэгцээ сонирхолд нь нийцсэн янз бүрийн амьтдын баг, тоглоом, энгийн хөгжмийн зэмсгийг хийж ашигласнаар байгалийн дуу чимээтэй танилцуулах, хэмжээ хэмнэлийг мэдрүүлэх, хүүхдийн хөдөлгөөний эвслийг сайжруулах, сонирхлыг өдөөх, тэднийг баясгах өргөн боломжтой.

Хуудаснууд