Видео

Цэцэг

Баянхонгор аймгийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн багш Ю.Баянжаргал, Дунд бүлэг Зорилго: o Цэцгийн бүтэц, хэсгүүдийг заана,нэрлэнэ. (иш, навч, дэлбээ) o Цэцгийн хэсгүүдийг (дэлбээ, навчийг) ишинд тогтоож наана.  

Хөөс

Орхон аймгийн 1 дүгээр цэцэрлэгийн багш Д.Рагчаа, Бэлтгэл бүлэг
  • Зорилго:
  • o Хөөс үүсгэх аргыг мэдэх
  • o Хөөс үүсгэх
  • o Хамтарч тоглох
  •  
 

Хүүхдийг хувцаслая

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүргийн 186 дугаар цэцэрлэгийн багш Ч.Өлзийцэцэг (Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд)
  • Зорилго:
  • o Зураасны дагуу хайчлах
  • o Хувцсыг хүүхдийн дүрсний зохих хэсэгт нь наах, өнгийг зөв нэрлэх
 

Хуудаснууд