Видео

Цэцэг

Баянхонгор аймгийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн багш Ю.Баянжаргал, Дунд бүлэг Зорилго: o Цэцгийн бүтэц, хэсгүүдийг заана,нэрлэнэ. (иш, навч, дэлбээ) o Цэцгийн хэсгүүдийг (дэлбээ, навчийг) ишинд тогтоож наана.  

Хөөс

Орхон аймгийн 1 дүгээр цэцэрлэгийн багш Д.Рагчаа, Бэлтгэл бүлэг
 • Зорилго:
 • o Хөөс үүсгэх аргыг мэдэх
 • o Хөөс үүсгэх
 • o Хамтарч тоглох
 •  
 

Хүүхдийг хувцаслая

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүргийн 186 дугаар цэцэрлэгийн багш Ч.Өлзийцэцэг (Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд)
 • Зорилго:
 • o Зураасны дагуу хайчлах
 • o Хувцсыг хүүхдийн дүрсний зохих хэсэгт нь наах, өнгийг зөв нэрлэх
 

Цагираг

Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн багш Л.Наранчимэг, Бэлтгэл бүлэг
 • Зорилго:
 • o Сонингийн цаасаар эвхэж, мушгинбэхэлж цагираг хийх
 • o Хийсэн цагирагаа ашиглан тоглох
 

Хуудаснууд