Мэргэжлийн хүмүүс

Цэцэрлэгт 3 хүртэл насныхан хэрхэн хөгжих вэ?

Манай улсад хүүхдүүд 2 настайдаа цэцэрлэгт явж эхэлдэг тул багш нарт тэдэнтэй ажиллах талаар олон асуулт тулгардаг. Жишээлбэл, 2 настнуудыг  хэрхэн хөгжүүлэх вэ? Энэ насанд хүүхэд ер нь олигтой хөгжих үү? Тэдний ангийн орчин ямар байх вэ? 

СӨБ-ын багш, мэргэжилтнүүд БНСУ-д туршлага судлаад ирлээ.

БМДИ болон цэцэрлэгийн төлөөлөл бүхий баг 2017 оны 11 дүгээр сарын 6-наас 14-ний өдрүүдэд БНСУ-ын Сөүл, Инчон хотод цэцэрлэг, Их сургууь, байгууллагуудын өдөр өнжүүлэх төвийн үйл ажиллагаатай танилцан, сургуулийн өмнөх боловсролын чиглэлээр  туршлага судлаад ирлээ.

Тоглонгоо суралцах үйлийн сонгодог болон орчин үеийн онол

Хүүхэд сонирхсон, дуртай үйл гүйцэтгэхдээ илүү сайн суралцдаг. Иймд Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцад хүүхдэд тоглох, сонгох, өөрөө турших, хийх өргөн орон зай олгож байгаа билээ. Тоглонгоо суралцах үйлийн сонгодог болон орчин үеийн онол талаар багш нартаа танилцуулъя.

Багш нартаа итгээрэй!

Манай багш, туслах багш нар биднийг байсан, байгаагүй хариуцсан ажлаа санаачилгатай, хариуцлагатай гүйцэтгэдэг. Энэ нь цэцэрлэгийн удирдлагаас тэдэнд итгэл өгч, бие даан ажиллах боломж олгодогийн үр дүн юм. Бид (эрхлэгч, арга зүйч) 2016 оны 3-4 дүгээр сард 20 гаруй хоног үндэсний сургагч багшаар аймгууд болон дүүрэгт ажиллан, цэцэрлэгээрээ орох завгүй байлаа.

Вальдорфийн сурган хүмүүжүүлэх ухаан

Вальдорфийн сурган хүмүүжүүлэх ухаан бол Рудольф Штайнерийн үүсгэн хөгжүүлсэн антропософи (Anthroposophie-хүн бол сэтгэлээрээ мэдрэх их чадвартай бөгөөд түүнийг нь хөгжүүлснээр юмс, үзэгдлийн мөн чанарыг ойлгож, мэдлэг эзэмшиж болно гэ

"Нөхцөл байдалд тулгуурлан ажиллах” үзэл баримтлал

Бид өмнө нь вэбсайтдаа Фриедрих Фребел, Мариа Монтессори, Вальдорф, Рижжио, Сэлестан Фрэнэгийн сурган хүмүүжүүлэх онол, үзэл санаануудаас орчуулан нийтэлсэн.  Эдгээрээс цэцэрлэгийн багш, удирдлагууд хүүхдийг хэрхэн хөгжүүлж

Хуудаснууд