Мэргэжлийн хүмүүс

Манай цэцэрлэгийн “Урлан-Эко танхим”

Урлан-Эко танхим нь хүүхэд юмс, үзэгдлийг шинээр олж харах, бяцхан нууцыг тайлах орчин  юм. Бид хүүхдийн сонирхол татсан орчинд тэдэнд таамаглал дэвшүүлэх, багштай хамтран тоглонгоо туршилт явуулах бодит нөхцөлийг бүрдүүлэхийг зорьж Урлан-Эко танхим нээсэн. Урлан-Эко танхимд мэргэжлийн орон тооны багш сургалтыг явуулж байна.

“Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр”- цэцэрлэгүүдэд их эрх дарх олгосон

Сургалтын цөм хөтөлбөрийг хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөр гэж хэлж болно. Өмнөх сургалтын хөтөлбөрүүд хүүхдийн нас тус бүрээр, өөрөөр хэлбэл, цэцэрлэгийн бага, дунд, ахлах, бэлтгэл бүлгийн сургалтын хөтөлбөр гэж гардаг байсан.

Бөглөөгөөр наадъя

Зорилго:

Дугуй дүрсийг таних, бүтээх, өнгө ялгах, бүтээлчээр ажиллах

Хэрэглэгдэхүүн:  Ундааны савны өнгө өнгийн бөглөө, амьтан ба эд зүйлсийн зураг

Аргачлал:

1.    Хүүхэд зурагнаас  алийг нь хийхээ сонгож, хэрэглэх баримлын шавраа базаж зөөллөнө.

 2.   Зөөллөсөн баримлаа зориулалтын суурин дээр тавиад, гарын алгаар өнхрүүлж сунгана.

 

Бид сургалтын орчноо хүүхдүүдтэйгээ хамтран бүрдүүлдэг

Манайх Увс аймгийн 5 дугаар цэцэрлэг. 2015 оны 1 дүгээр  сараас “Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөл-  бөр”-ийг туршин хэрэгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг эхэлсэнтэй холбогдож, сургалтын төвүүдээ өөрчлөх шаардлагатай болсон.

Хуудаснууд