Мэргэжлийн хүмүүс

"СӨБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэхэд юуг анхаарах вэ?

“Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр” батлагдан гарч, 2015-2016 оны хичээлийн жилээс улсын хэмжээний нийт цэцэрлэгт хэрэгжинэ. Үүний бэлтгэл ажлын хүрээнд 2015 оны 8 дугаар сарын 3-6-ны өдрүүдэд аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газар, Боловсролын хэлтсийн СӨБ-ын мэргэжилтнүүдийн сургалт-семинар нийслэлд боллоо.

Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх сайн үйл ажиллагаа-Улсын зөвлөгөөн

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сайн үйл ажиллагааны улсын зөвлөгөөн 2016 оны 4 дүгээр сарын 21-22-ны өдрүүдэд нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 122, 147, Баянгол дүүргийн 141, 133, Сонгинохайрхан дүүргийн 104, 107 дугаар цэцэрлэг дээр явагдав.

“Баавгай” сэдвийн боловсруулалт

Багш нар цэцэрлэгийнхээ хөтөлбөрийг хэрхэн боловсруулах нь үр дүнтэй вэ гэсэн эрэл хайгуулд гараад байгаа билээ. Хүүхдийг хөгжүүлэх үйл ажилагааг хэрхэн төлөвлөх, өдөр тутмын үйл ажиллагааны аргачлалыг боловсруулахтай холбогдох нэгэн хувилбарыг танилцуулж байна.

Цаасаар байшин урлах

Хүүхэд цаас, картон, бөс даавуу гэх мэт янз бүрийн материал ашиглан ойр орчныхоо эд зүйлс урлан бүтээх нь тэдний хөгжилд олон талын ач тустай. Гар хурууны хөдөлгөөний эв дүй сайжирна, бүтээлчээр сэтгэнэ, орчныхоо зүйлсийг илүү таньж мэднэ, хийсэн зүйлээрээ бахархана...

Богдын гоё цэцэрлэг

Баянхонгор аймгийн Богд сумын цэцэрлэгийн хамт олон тавилга хэрэгсэл, хүүхэд хөгжүүлэх төвүүдээ модоор онцлог дизайнтай хийсэн нь өнгө үзэмж, эдэлгээ сайтай болжээ. Энд хүүхдүүд тун дуртай тоглон наадаж, үйл гүйцэтгэдэг. Танай ажилсаг, бүтээлч хамт олонд баяр хүргэе!

Хуудаснууд